Intermed Clin

smok-banner

In het Centrum doen de internist R.M.Kurk en dr R.C.W.Vermeulen onderzoek naar de behandeling van Chronisch Vermoeidheid Syndroom.

This page is sponsored by westkin

1. door behandelingen volgens protocollen.

2. door trials.

Wat is CVS?

Wat is een syndroom?

Een syndroom is een beschrijving van een aantal klachten, zonder aanwijsbare oorzaak.

Meestal zijn de klachten bij elkaar gevoegd door één of meer experts. Bij gebrek aan oorzaak krijgt het syndroom meestal de naam van de eerste die het beschreef of van de meest opvallende klacht. Een syndroom is niet minder ernstig dan een ziekte, het verschil zit in de vraag of de oorzaak bekend is.

In de beschrijving van CVS staan alleen klachten die de patiënt waarneemt. De vertaling van de klachten naar stoornissen in het lichaam is lastig. Veel klachten zijn niet één op één te koppelen aan een orgaan of functie. Van de andere kant zijn er wel storingen bekend die CVS-klachten veroorzaken. Vrijwel alle chronische ziekten en storingen in het functioneren van de bijnieren (syndroom van Addison) zijn daar voorbeelden van.

De symptomen van CVS zijn niet één op één te koppelen aan een gestoord systeem en die weer niet aan één oorzaak. Zo bestaan voor een symptoom vele mogelijke oorzaken.

De onderzoekslijnen in de centra zijn te verdelen in groepen die zich bezig houden met onderzoek en behandeling van nog aanwezige ziekten, zoals virussen, bacteriën en soortgelijken en groepen die het systeem rond de bijnier en de reactie op cortisol onderzoeken.

Wij onderzoeken of CVS beter te beschrijven is door CVS patienten te testen met stoffen en dan het effect te vergelijken met gezonden. Voorbeelden van deze testen zijn de Buspiron test, CRF test en Propionyl-L-carnitine.

Behandelmogelijkheden voor CVS:

Behandeling van nog voortdurende infecties is voor een groep waarschijnlijk van betekenis, maar het onderzoek daarnaar vindt elders plaats.

Voor behandeling met cognitieve gedragstherapie voor CVS is geen plaats meer. Deze behandeling heeft alleen zin voor de verwerking van het verlies en de acceptatie van de beperkingen. Dit is een algemeen probleem en staat los van de CVS.

De behandeling door toenemend te trainen (”graded exercise”) is ook gebaseerd op de gedachte dat er eigenlijk niets mis is met CVS patienten. Dit dateert uit de periode waarin bewijzen van stoornissen in de celfunctie nog niet beschreven waren. Ook deze methode is nu obsoleet.

Behandeling van CVS met medicijnen vindt in verschillende centra plaats. De resultaten zijn in de literatuur beschreven. Deze methode vraagt meer tijd, omdat de eisen strenger zijn en de classificatie van de verschillende vormen van CVS ook nauwer luistert. Dit laatste omdat deze behandeling niet tracht de algemene klachten van invaliditeit of gebrek aan beweging door de ziekte te behandelen, maar dichter bij de oorzaken staat.

Onze onderzoeken staan hieronder vermeld. Mensen die niet kunnen of willen deelnemen aan een onderzoek worden behandeld met medicijnen die in afgeronde vooronderzoeken zijn gebruikt.

Patiënten informatiebrief

Nieuwe informatie en overzicht

Onderzoek in bewerking voor publicatie

1. CVS symptomen bij patiënten met siliconen borstprothesen

2. Seksueel functioneren van vrouwen met CVS

3. De buspirontest en cognitieve functies

4. De behandeling van CVS na kanker.

20 vrouwen die minstens twee jaar vrij waren van kanker werden in een dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek behandeld met acetyl-L-carnitine / L-carnitine. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met afdelingen van de universiteit van Maastricht (neuropsychologie), de universiteit van Amsterdam (biochemie) en de Vrije Universiteit (statistiek).

Lopend onderzoek:

1. Diagnostiek en behandeling van CVS Start december 1999

90 patienten met CVS werden in een open onderzoek behandeld met acetyl-L-carnitine en/of propionyl-L-carnitine. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met afdelingen van de universiteit van Amsterdam (biochemie en de Vrije Universiteit (statistiek).

De resultaten worden gepresenteerd tijdens de CFS conferentie in Sydney in december 2001

1a. De betekenis van de Buspiron test voor de diagnose CVS. Start december 1999

90 patienten met CVS werden tweemaal getest met een interval van 6 maanden. De resultaten worden vergeleken met de uitkomsten van neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met afdelingen van de universiteit van Amsterdam (biochemie), de Vrije Universiteit (statistiek) en de universiteit van Glasgow.

2. De behandeling van pijn bij CVS. Start januari 2001

Address:

OBS Basements specialists in cellar construction in and around London UK

tel: 020 4706290

e-mail: imc@intermedclin.com